Na pytanie o wynagrodzenia uczestników badania klinicznego i personelu odpowiada mgr farm. Paulina Dmochowska.

Pacjenci (osoby chore) nie otrzymują wynagrodzenia z udział w badaniu klinicznym. Przysługuje im co najwyżej zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w badaniu. Wynagrodzenie mogą otrzymać jedynie zdrowi ochotnicy.
Podstawa: Ustawa Prawo Farmaceutyczne, art. 37e „W badaniach klinicznych, z wyjątkiem badań klinicznych z udziałem pełnoletnich, którzy mogą wyrazić samodzielnie świadomą zgodę, i zdrowych uczestników badania klinicznego, nie mogą być stosowane żadne zachęty ani gratyfikacje finansowe, z wyjątkiem rekompensaty poniesionych kosztów”.

Personel medyczny (wszyscy zaangażowani – lekarze, pielęgniarki, koordynatorzy, farmaceuci, inni specjaliści) otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej pomiędzy sponsorem, głównym badaczem i ośrodkiem.